La Base Mini Barcelona és un centre de preparació i tecnificació creat al desembre del 2014 que forma, entrena i dona servei als futurs navegants oceànics. Així, com a associació sense ànim de lucre, promocionem els valors de l’esport i de la vela mitjançant un treball i un enfortiment de les bases de la navegació oceànica.

Encara que no estigui limitat a cap classe ni tipus de barcos, posem especial atenció als regatistes de la Classe Mini 6.50 donat que és l’escola perfecta per iniciar-se i perfeccionar-se en el món de les regates oceàniques.

Tenim com a objectiu prioritari formar i donar suport a navegants oceànics per que puguin competir en regates d’altura en solitari o a dos. Per assolir-ho, la Base Mini Barcelona dona resposta a les diferents necessitats dels regatistes, tant en el pla esportiu com de gestió dels seus projectes.

Per una banda, la base dóna suport a tota la comunitat de ministes existent, des de armadors, tripulants i interessats, tant a nivell logísitic com de formació, mitjançant cursos, conferències i entrenaments a l’aigüa per cobrir l’ampli ventall de necessitats existents.

Per una altra banda, la base desenvolupa un projecte específic per preparar i entrenar regatistes oceànics amb un projecte Mini Transat, la prova reina de la Classe Mini 6.50, on es travessa l’Atlàntic en solitari sense cap assistència.

Ens inspirem en un model d’èxit present sobre tot a França amb centres com el Pôle Finistere Course au Large, el Centre d’Entrainement de la Mediterranée La Grande Motte, o el Centre d’Entrainement Mini 6.50 La RochelleMitjançant un model de centres d’excelència públic-privats, basen el seu èxit en la formació i promoció de joves regatistes en diferents suports (Figaro, Mini 6.50, altres) sent els primers en planificar una formació integral del navegant oceànic. Ara, tot just 20 anys després, França és la primera potència mundial en navegació oceànica a vela en solitari.

La Base Mini Barcelona està dirigida a totes les persones amb interès en la navegació oceànica que vulguin formar-se en aquest àmbit. Les persones interessades en participar en les nostres activitats poden fer-se membres de la Comunitat Base Mini en aquesta pàgina o contactar-nos directament.