Nivell de la subscripció

Has seleccionat el nivell de registre Cuota Comunitat Base Mini Barcelona.

Els membres de la Comunitat Base Mini Barcelona, podran gaudir dels serveis associats al llarg de l’any en curs. Entre altres serveis, podran participar a les conferències, tallers i entrenaments de la Base Mini Barcelona a preus reduïts, mantenir-se informats de l’actualitat Mini 6.50 amb el newsletter de la Base Mini Barcelona, fer ús de la xarxa Ports amic mini, obtenir descomptes especials entre amb diversos proveïdors de material i serveis i accedir a descomptes col·lectius.
Si et fas membre durant el 2015, la teva subscripció a la Comunitat Base Mini Barcelona serà vàlida fins al 31 de desembre 2016.

 

El preu de la subscripció és 25.00€ per Any. Aquesta cuota inclou el IVA d’ 21%.

Informació del compte Ja tens un compte? Inicia sessió aquí
DEIXA-HO EN BLANC
Adreça de facturació
*
Acceptem Visa, Mastercard i American ExpressInformació de pagament
/
(what's this?)
Avís legal

Informació general de la seu electrònica o lloc web baseminibcn.org

baseminibcn.org (http://www.baseminibcn.org) és un domini de Base Mini Barcelona, associació sense ànim de lucre amb CIF G66484312, inscrita al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el número 607230. L’associació te el seu domicili al Passeig de Sant Joan 155, Planta 1bis, 2ª, 08037 Barcelona (Barcelona) i adreça de correu electrònic info@baseminibcn.org. Edita i gestiona la web Base Mini Barcelona i mitjançant el domini baseminibcn.org, l'associació gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web baseminibcn.org.

 

Accés dels usuaris

L'accés i/o ús dels portals de Base Mini Barcelona atribueix la condició d'usuari/a i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les dites condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari/a es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal baseminibcn.org sota criteris de bona fe. L'accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi pot haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d'un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen. En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l'usuari/a es registri, aquest registre s'efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal. Per utilitzar el portal, els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Base Mini Barcelona s'acull a les llicències Creative Commons. Podeu trobar més informació sobre la llicència sota la qual es troba baseminibcn.org. No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del portal baseminibcn.org o qualsevol contingut d'aquesta pàgina en una finestra que no pertany a baseminibcn.org per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a baseminibcn.org conforme a les disposicions vigents.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web baseminibcn.org
  • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Base Mini Barcelona, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'associació.
  • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Base Mini Barcelona, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal baseminibcn.org, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la resta de la normativa aplicable, raó per la qual l'ús d'aquestes dades que es farà en tot moment serà lícit i consentit en qualsevol circumstància pel / per la usuari / a.

Els camps que componen el formulari d’inscripció o alta podran ser de caràcter obligatori o facultatiu. Base Mini Barcelona no imposa en cap moment a l’usuari/a l’obligació d’omplir determinats camps que no són rellevants, però sí que sol·licita que siguin emplenats altres camps que són necessaris per a la seva gestió i tractament, així com per a l’enviament del bé o producte sol·licitat. Igualment, s’informa que, si no s’omplen els camps considerats obligatoris, no es procedirà al seu registre; no es gaudirà, per tant, de la condició d’usuari/a registrat/da.

Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Base Mini Barcelona, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@baseminibcn.org o a l'adreça de Base Mini Barcelona que consta al principi d'aquest avís legal.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web baseminibcn.org. Baseminibcn.org no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de baseminibcn.org o per a mesures i dades d'audiències anònimes.

L'usuari pot modificar la configuració del seu navegador per impedir la instal·lació de cookies o bé per rebre una notificació quan rebi una nova cookie.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware l'oficina principal a: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ocupació que fan els usuaris i usuàries del lloc web. La informació que genera la cookie sobre l'ocupació del lloc web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista de l'ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat d'aquest i la utilització d'internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Així mateix, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi la companyia. Pot vostè refutar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador; però, ha de vostè saber que, si ho fa, és possible que no pugui utilitzar plenament les funcions d'aquest website. En emprar aquest lloc web, consent el tractament d'informació sobre vostè per part de Google en la forma i per als fins dalt indicats.

 

Responsabilitat en relació amb els continguts

Base Mini Barcelona es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia. Base Mini Barcelona no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal baseminibcn.org. Base Mini Barcelona no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

 

Dret d'exclusió

Base Mini Barcelona es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

 

Subscripcions

La subscripció a la Comunitat Base Mini Barcelona que es faci a través d'aquest portal serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s'estableixin i que l'usuari haurà d'acceptar expressament. També implicarà l'acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de Base Mini Barcelona. El fet de donar-se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització a Base Mini Barcelona per a aquest tipus de comunicacions. L'usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que Base Mini Barcelona indicarà en cada cas.

 

Generalitats

Base Mini Barcelona perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret. Base Mini Barcelona no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

 

Modificació de les presents condicions i durada

Base Mini Barcelona podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les dites condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Base Mini Barcelona i els usuaris es regirà per la normativa catalana vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Última revisió d’aquest avís legal: 8 d’octubre de 2015

Join our mailing list.